Strona pozwala utworzyć plik w formacie PDF, którego źródłem jest wskazany adres URL.
Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania narzędzia na własnej stronie poprzez parametryczne wywołanie np.: http://pdf.makolab.pl/default.aspx?URL=http://www.makolab.pl

URL